دات نت نیوک
Menu

کارکنان

Untitled-2

کبری سعادتی

 • کارشناس امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی
 • عضو شورای پژوهش آموزشکده و مدارس
 • عضو کمیته انتصابات استان
 • تلفن: 04131966477

کبری سعادتی

کارشناس آموزشی، پژوهشی، فرهنگی..

Untitled-2

ناصر سامع ملکی

مسئول حراست، دفتر و روابط عمومی
 • مسئول اسکان
 • تلفن: 04131966431
 •  
 •  

ناصر سامع ملکی

مسئول حراست، دفتر و روابط عمومی

Untitled-2

اسلام پیرصباحی

 • عضو کمیته وام صندوق کارکنان
 • مسئول مالی شورای نظارت استان
 • عضو کمیته وام و تخفیف شهریه کارکنان
 • جذب نیروی انسانی مدارس
 • تلفن: 04133303580

اسلام پیرصباحی

ذیحساب و مدیر امور مالی

Untitled-2

حسن فراش زاده

حسابدار و جمع دار اموال.
 • حسابداری مدارس دخترانه 1و2
 • تنظیم کننده بودجه و تراز مالی
 • تلفن: 04133303580

حسن فراش زاده

حسابدارو جمع دار اموال

Untitled-2

مهدی زیادی

کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و پژوهشی
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت
 • وب سایت و حوزه فضای مجازی
 • تلفن: 04133303580

مهدی زیادی

کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات

Untitled-2

اصغر سلیمانی

کارگزین
 • تدارکات
 •  
 •  
 • تلفن: 31966431

اصغر سلیمانی

کارگزین

Untitled-2

فرهاد سالکی باغبان

 • حکم کارگزینی کارکنان و اعضاء هیات علمی
 • مسئول دفتر ریاست
 • دبیر کمیته انتصابات استان
 • امور بیمه تکمیلی کارکنان
 • دبیر کمیته جذب نیروی انسانی مدارس
 • تلفن: 04133300580

فرهاد سالکی باغبان

مسئول امورعمومی و کارگزینی