دات نت نیوک
Menu

کارکنان

Untitled-2

فرهاد سالکی باغبان

مسئول امور عمومی و کارگزینی
 • تلفن: 04133371293
 •  
 •  
 •  

فرهاد سالکی باغبان

مسئول امورعمومی و کارگزینی

Untitled-2

کبری سعادتی

 • کارشناس امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی
 • تلفن: 0413331939
 •  
 •  

کبری سعادتی

کارشناس امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

Untitled-2

حسن فراش زاده

حسابدار و جمع دار اموال.
 • تلفن: 04133345798
 •  
 •  
 •  

حسن فراش زاده

حسابدارو جمع دار اموال

Untitled-2

مهدی زیادی

امور انفورماتیک و رابط فن آوری استان.
 •  
 •  
 •  
 •  

مهدی زیادی

انفورماتیک و رابط فن آوری استان

Untitled-2

اسلام پیرصباحی

ذیحساب و کدیر امور مالی.
 • تلفن: 04133370861
 •  
 •  
 •  

اسلام پیرصباحی

ذیحساب و مدیر امور مالی

Untitled-2

اصغر سلیمانی

راننده
 •  
 •  
 •  
 •  

اصغر سلیمانی

راننده

Untitled-2

ناصر سامع ملکی

مسئول حراست، دفتر و روابط عمومی
 • تلفن: 0413331977
 •  
 •  
 •  

ناصر سامع ملکی

مسئول حراست، دفتر و روابط عمومی