دات نت نیوک
Menu

حراست

حراست حوزه معاونت سما تبریز

 

حفاظت IT
امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر می کشد، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیربخشهای مختلف با شناخت دقیق زیرساختهای کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت از این زیرساختها سیر توسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموار گردد

 

حفاظت فیزیکی

اهم وظایف بخش حفاظت فیزیکی عبارتند از :

 • انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 • طبقه بندی تاسیسات به منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
 • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات شناسایی و کنترل تردد مراجعان ، کارکنان و خودروها
 • صدور دستورالعمل های لازم و نظارت به اجرای آنها در زمینه حفاظت تاسیسات
 • آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت ها، حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
 • کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان

 

حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد برخی از وظایف این واحد به شرح زیر است:

 • طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
 • ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد
 • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و ...
 • تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده ، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم  
 • انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات
 • تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست ازآنها براساس مقررات مربوطه

 

حفاظت پرسنلی

 • جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی
 • بررسی و تعیین صلاحیت پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس
 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل واحد های تابعه
 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه
 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
 • صدور کارت شناسایی و تردد برای مدیران، کارکنان و ...
 • ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار
 • جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیتهای مثبت و سازنده سازمان
 • شناسایی افراد متعهد- متخصص- شایسته و ارتقای آنها
 • استفاده از تدابیر و تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه و تاثیر القائات سوء