خوش آمدید

به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) تبریز خوش آمدید.